Procesbegeleiding, Vorming en Beleidsconsult

Naast mijn intimiteitswerk kan je me ook contacteren voor procesbegeleiding of divers educatief werk. Mijn groepswerk wordt gekenmerkt door een sterke flow waarbij veel aandacht is voor een gezonde en inclusieve groepsdynamiek. Deelnemers vertrekken vanuit hun lijf en gevoel, leren elkaar beter kennen en voelen zich na afloop enthousiast, empowered en geëngageerd. 

Ik heb ervaring met diverse groepsmethodieken zoals emancipatorische en interactieve educatie (Paulo Freire), Beeldentheater (Augusto Boal), Verbindingswerk (Joanna Macy) en Anti-Oppression training. Deze groepsmethodieken zet ik in binnen mijn workshops en procesbegeleidingen die vooral gericht zijn op niet-gouvernementele organisaties, kleine geëngageerde bedrijven en sociale bewegingen. 

Het gros van deze activiteiten doe ik als freelancer voor LABO vzw. Een vereniging die ijvert voor meer Kritisch Burgerschap in de samenleving en die ik mee heb opgericht en uitgebouwd sinds 2012. 

“The heart that breaks open can contain the whole universe.”

Joanna Macy

Joanna Macy

Naast mijn groeps- en vormingsactiviteiten heb ik uitgebreide ervaring met de uitbouw en organisatie van non-profit en andere organisaties. Ik was betrokken bij de aanvraag en opvolging van diverse subsidieprojecten, beleidsplanningtrajecten en bijhorende voortgangsrapporteringen in diverse organisaties uit het middenveld in binnen- en buitenland. Aangevuld met procesbegeleidingen in heel diverse sectoren zorgt ervoor dat ik een frisse, onafhankelijke maar kritische kijk heb op de dagdagelijkse (samen)werking van vele organisaties. Mijn hernieuwd engagement in intimiteitswerk sluit daar mooi bij aan.

Contacteer mij indien je interesse hebt om met mij samen te werken. Voor heel specifieke vormingsactiviteiten kan je LABO vzw ook rechtstreeks contacteren. Je kan hun vormingsaanbod hier raadplegen

Scroll to Top

Maak je graag even kennis met me?