Knuffelsessie FAQ

Alle soorten lichamen, geaardheden, genders en leeftijden zijn welkom. Ook geloof, afkomst, huidskleur en sociale status vormen geen obstakels. Wees welkom!

Er is niets mis met seksueel lichaamswerk, zolang de verstrekker zelf beschikt over de keuze om dit werk te doen. Het voordeel van niet-seksueel intimiteitswerk is dat je kan genieten van dingen die meestal en in veel relaties of seksueel contact worden overgeslagen. Door die kleine dingen intenser te beleven, kan je ook gemakkelijker thuiskomen in jezelf. Deze aanpak voelt ook juister en veiliger voor mij.

Zoals hierboven aangegeven, iedereen is welkom. De meeste mensen die bij mij komen voor een knuffelsessie identificeren zichzelf als vrouwen. Ik moedig in het bijzonder heteroseksuele mannen aan om de uitdaging van een knuffelsessie met me aan te gaan. Je wordt er vanzelf rijker van als mens en je hebt hiermee een enorme impact op je omgeving. Je doorbreekt taboes en brengt hiermee meer genegenheid en intimiteit onder mannen.

Aanraking kan bijzonder helend zijn wanneer je kampt met traumaverwerking. Maar voorzichtigheid is geboden. Uit het kennismakingsgesprek maak ik op of je voldoende veerkracht hebt voor een knuffelsessie. Als je klachten van die aard zijn dat ik het gevoel heb dat je een gevaar bent voor jezelf of voor mij, dan overleg ik graag eerst met je therapeut of psycholoog. 

Uiteraard ben je welkom. In veel relaties worden fysieke behoeften niet voldoende vervuld of persoonlijke grenzen niet voldoende gerespecteerd of aangegeven. Vaak zit het soms zo diep of fout dat er geen uitweg meer in zicht is. Aanraking kan je hierin ondersteunen. Ik raad je aan om eerst met je partner te overleggen dat je dit wil doen. Maar als je naar mij toekomt zonder dat je partner op de hoogte is, dan ben je ook welkom. We bekijken in dat geval wel samen de specifieke situatie waarin je je bevindt. We zoeken samen naar een oplossing waar we ons allebei goed en veilig bij voelen. 

Ik geloof erin dat we altijd en overal in relatie treden met elkaar. Naast mijn romantische en/of seksuele partner(s) ben ik dus in relatie met iedereen anders. Met jou bouw ik dus ook een relatie uit. In deze relatie is er sprake van een machtsverschil waarbij ik in de rol zit van lichaamswerker en jij mijn cliënt bent. In dergelijke relatie is het voor mij belangrijk dat ik niets van jou verlang. Dat wil niet zeggen dat ik jou niet aantrekkelijk, lief of aangenaam vind. Dat wil wel zeggen dat ik er niet naar verlang om daar iets mee te doen. Als dat wel zo zou zijn, dan zet ik in onderling overleg met je de samenwerking stop. Ik vind het belangrijk om deze grens te bewaken.

Wanneer we elkaar niet regelmatig zien, is dit eventueel mogelijk. Ik beslis dit naargelang de precieze eigenheid van onze relatie. Ik maak wel een duidelijk onderscheid tussen de sessie en onze kennisrelatie. Het is niet omdat we bijvoorbeeld in een sessie langdurig knuffelen dat dat ook in onze kennisrelatie zo moet zijn, als dat niet de gewoonte is. In het echte leven is mijn tijd en ruimte beperkt en kies ik zelf met wie, wanneer en hoe ik in ontmoeting treed met de ander. In de sessie ben ik er volledig voor jou.

Opwinding is heel natuurlijk en kan altijd voorkomen. Zowel bij jou als bij mij. In een knuffelsessie
maken we dit bespreekbaar maar duiken we niet dieper in de opwinding. We veranderen van houding
en ontmijnen de aanwezige spanning. In een knuffelsessie staan liefdevolle niet-seksuele aanraking
en bewuste aanwezigheid voorop.

Ja, zolang ik het gevoel heb dat je voldoende voor jezelf zorgt. Ja, zolang ik ook hierin mijn eigen grenzen naar jou toe blijf respecteren. Ja, zolang het binnen de afspraken is.

De afspraken zijn heel eenvoudig. Kleren blijven aan (ook bij een massage). Er wordt niet gezoend. Ik raak je niet aan in de borststreek (geldt voor alle gender), niet in de schaamstreek en niet op het achterwerk. Voor de rest raak ik je nergens aan waar jij dat niet wil. Elke aanraking gebeurt altijd met expliciete en mondelinge toestemming, ook wanneer jij mij aanraakt.

Ik werk met een consentformulier dat je hier kan raadplegen. Hierin wordt helder het kader en de daaraan gekoppelde afspraken geduid. 

Met klachten of opmerkingen kan je altijd terecht bij onze overkoepelende organisatie Cuddle Workshops International. Als de vertrouwensbreuk van die aard is dat ze herstelbaar is, dan kan jij of ik een onafhankelijke vertrouwenspersoon aanspreken naar eigen keuze. In een onderling gesprek en ontmoeting is er plaats voor berouw, erkenning, vergiffenis of genezing. We bespreken ook samen met de bemiddelaar hoe we de bemiddeling financieren.

Scroll to Top

Maak je graag even kennis met me?