Intimate Dancing 11/4/2023

You can SUBSCRIBE HERE BELOW for Intimate Dancing! Early Bird Tickets available if you are quick!

(Dutch below)
Discover the transformative power of Intimate Dancing: where flow, connection, and self-expression intertwine in a harmonious journey of self-discovery and shared love.
 
“What a wonderful experience, the intimate dancing. You did a great job. It felt like a warm and safe container. My initial fear was unnecessary. Words that I would like to add alongside feeling grounded are: energised, liberated, and self-love.” – Inge
 
Intimate Dancing is a workshop where flow takes centre stage. The flow of your body, the flow of connection with others, the flow of music, the flow of emotions, the flow of experiences, the flow of life itself! We begin with a warm-up to arrive in the space and in your body. Then, we delve deeper into embodiment and boundaries. We work with intentions, therapeutic dance exercises, and progress towards guided free flow, allowing space for touch, dance, and/or meditation. We conclude with an optional sharing moment.
 
Through dance and intimate togetherness, you will get to know yourself and others better. Sometimes gentle, sometimes wild, sometimes loving, sometimes exuberant. Consent, trust, and safety are paramount in our interactions. We dance with respect for ourselves, each other, and everything around us. There is space to release tension, process emotions, and work through challenging parts. It is a space for coming together in unity.
 
Let yourself be guided. Unload and let go. Surrender. Slow down, grow, and flourish.
 
Keywords associated with this event: Flow Exploration – Embodied Connection – Therapeutic Dance – Guided Free Flow – Intimate Self-Discovery – Expressive Movement – Boundaries and Consent – Trust and Safety – Emotional Release – Connected Expression – Authentic Sharing – Surrender and Growth – Unwind and Blossom
* * *
Practical:
19u: Doors open
19u30: Start workshop Intimate Dancing (doors close!)
22u: Ending workshop Intimate Dancing

* * *
Inclusion: Intimate Dancing is LGBTQI+ and BIPOC friendly. We strive to create an inclusive space where everyone can feel safe and at home. Everyone is welcome, including those with disabilities or illnesses. If you have specific needs, please contact us, by emailing pieroflor@wareintimiteit.be.
* * *
Dance Flows: We work with various flows that we freely interweave. Free Flow, Ground Flow, Yes/No Flow, Contact Flow, Intimate Flow, Sound Flow, Breath Flow, Trust Flow, Space Flow, Voice Flow.
* * *
Dance Flow Guidelines: To maintain a harmonious flow throughout the evening, we have established some agreements that we kindly request every participant to adhere to.
* Dance with respect for each other.
* Touch only with consent.
* Feel the energy of others.
* Stay true to yourself.
* Remember to breathe.
* Respect the space.
* Take care of your body.
* * *
Intimate Dancing is a concept created by Joke De Winde and Piero Flor Baets. Joke is a dance therapist and also dances professionally in show business. Piero is an intimacy coach and organises intimate and touch positive workshops in Gent. They are the perfect match to bring Intimate Dancing into the world!
This residence edition at laGeste will be facilitated by Piero.
* * *
Joke creates an inviting atmosphere where everyone’s uniqueness can be expressed through dance and movement. With attention to limits and desires, Joke loves to guide people from diverse backgrounds in exploring the movement of their bodies, staying close to themselves and connected to others. Joke’s mission is to bring each person closer to their body and therefore to themselves, in a safe and gentle way.
http://jokedewinde.be (Almost Full Moon)
* * *
Piero creates a safe, warm, and nurturing group environment that encourages transformation and healing. Piero aims to inspire people to experience intimacy with greater awareness and collectively eliminate taboos, barriers, violence, and traumas from the world. Piero dreams of a world where self-care and self-actualisation go hand in hand with love, justice, equality, and solidarity.
www.trueintimacy.be
* * *
We acknowledge our own privileges and acknowledge the past and present traumas, recognising how they might hurt or disadvantage others. Like everyone, we have blind spots and are open to feedback, self-reflection, and reconciliation. With our life experiences, we work together to build a safe space for dancing and connection.
———————————–
Ontdek de transformerende kracht van ‘Intimate Dancing’: waar flow, verbinding en zelfexpressie samenkomen in een harmonieuze reis van zelfontdekking en gedeelde liefde.
 
“Wat een fijne ervaring de Intimate Dancing. Jullie doen dat goed. Voelde aan als een warme en veilige bedding. Mijn angst was nergens voor nodig. Woorden die ik naast geland nog graag deel: opgeladen, bevrijd en zelfliefde.” – Inge
 
Intimate Dancing is een workshop waar flow centraal staat. De flow van je lijf, de flow van de ontmoeting met de ander, de flow van muziek, de flow van emoties, de flow van ervaringen, de flow van het leven! We starten met een opwarming om aan te komen in de ruimte en in je lijf. Daarna oefenen we verder in ‘embodiment’ en (be)grenzen. We werken met intenties, therapeutische dansoefeningen en groeien naar een geleide ‘free flow’ met ruimte voor aanraking, dans en/of meditatie. We ronden af met een vrijblijvend deelmoment.
 
Via dans en intiem samenzijn leer je jezelf en de ander beter kennen. Soms zacht, soms wild, soms liefdevol, soms uitbundig. Consent, vertrouwen en veiligheid staan voorop in de ontmoeting. We dansen met respect voor onszelf, elkaar en alles om ons heen. Er is ruimte om spanning te ontladen, je emoties te doorvoelen en uitdagende stukken door te werken. Ruimte om in verbondenheid samen te komen.
 
Laat je (ver)leiden. Kom ontladen. Geef je over. Vertraag, groei en bloei.
 
* * *
Kernwoorden die bij dit evenement horen: Flow-verkenning – Embodied Connection – Therapeutische Dans – Begeleide Vrije Flow – Intieme Zelfontdekking – Expressieve Beweging – Grenzen en Toestemming – Vertrouwen en Veiligheid – Emotionele Ontlading – Verbonden Expressie – Authentiek Delen – Overgave en Groei – Ontspannen en Bloeien
* * *
Praktisch:
19u: Deuren open
19u30: Start workshop Intimate Dancing (deuren sluiten)
22u: Einde workshop Intimate Dancing

* * *
Intimate Dancing is LGBTQI+ en BIPOC vriendelijk. We ijveren ervoor een zo inclusief mogelijke ruimte te faciliteren waar iedereen zich veilig en thuis mag voelen. Iedereen kan mee doen, ook als je een beperking hebt of ziek bent. Heb je specifieke noden, contacteer ons via pieroflor@wareintimiteit.be.
* * *
Dance Flow Guidelines: Voor een harmonieuze flow van de avond hanteren we enkele afspraken waarvan we vragen dat iedere deelnemer ze onderschrijft. Je kan ze hieronder nalezen.
Dans met respect voor elkaar
Raak enkel aan met consent
Voel de energie van de ander
Blijf dicht bij jezelf
Vergeet niet te ademen
Respecteer de ruimte
Draag zorg voor je lijf
* * *
Dance Flow: We werken met diverse flows die we vrij door elkaar gebruiken. Free Flow, Ground Flow, Yes/No Flow, Contact Flow, Intimate Flow, Sound Flow, Breath Flow, Trust Flow, Space Flow, Voice Flow.
* * *
‘Intimate Dancing’ is een creatie van Joke De Winde en Piero Flor Baets. Joke is een danstherapeute en danst ook professioneel in showbusiness. Piero is een intimiteitscoach en organiseert onder meer knuffelworkshops in Gent. De perfecte match om Intimate Dancing in de wereld te zetten!
 
Joke creëert graag een uitnodigende setting om ieders eigenheid te kunnen laten bestaan in dans en beweging. Met aandacht voor limieten en verlangens houdt Joke ervan om mensen met verschillende achtergronden de beweging van hun lichaam te laten verkennen, dicht bij henzelf en in verbinding met de ander. Joke haar missie is om elk persoon dichter bij zijn/haar/hun lichaam en dus bij zichzelf te laten komen, op een veilige en rustige manier.
http://jokedewinde.be (Almost Full Moon)
 
Piero creëert graag een veilige, warme en stimulerende groepsomgeving die uitnodigt tot transformatie en heling. Piero wil mensen inspireren om bewuster intimiteit te beleven en samen taboes, blokkades, geweld en trauma’s de wereld uit te helpen. Piero droomt van een wereld waarin zelfzorg en zelfverwezenlijking hand in hand gaan met liefde, rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.
www.wareintimiteit.be
* * *
Wij (h)erkennen de eigen privileges en traumastukken uit het verleden en heden en zijn ons ervan bewust van hoe die mogelijks mensen kwetsen of benadelen. We hebben net zoals iedereen blinde vlekken en staan open voor feedback, zelfreflectie en verzoening. Met ons levensrugzakje bouwen we samen aan een veilige dans- en ontmoetingsplek voor jou. 
* * *
* Sign up for the newsletter: https://wareintimiteit.be/nieuwsbrief – www.trueintimacy.be/newsletter
* Join the Facebook group: https://www.facebook.com/groups/1672123999661350
* Receive an occasional Whatsapp message (once a month), and provide me with your number: http://bit.ly/3GNDPHN or join my Telegramchannel: https://t.me/healingintimacy
* * *
Cancel? Consult my cancellation policy here: www.trueintimacy.be/clear-agreements

Inschrijving / Registration
EARLY BIRD Ticket
€ 25,00
NORMAL Ticket
€ 30,00
SOLIDARITY Ticket (with this you support people with a limited budget)
€ 40,00
DUO Ticket (if you come with 2, you each get a 5 euro discount!)
€ 50,00
SOCIAL Ticket (please check the green bottle below)
€ 20,00
TotalScroll to Top

Maak je graag even kennis met me?